I hope you live a life you're proud of. If you find that you're not, I hope you have the strenght to start all over again.”
 
這是電影【班傑明的奇幻旅程】裡班傑明寫給女兒的一段話。
 
已在人生軌道中行進的大人們都知道那有多麼的不容易,重新開始的勇氣。
 
我們總習慣去計算手中已握有的小小收穫或已經付出的眾多成本,假設重新開始意味著要放開掌心持有的微小成績,抑或是要拋開習以為常的生活模式,大多數的我們在思索重新投入所需要的時間、金錢、精力、心思,勇氣極可能就在一次次的計算中所剩無幾。
 
重新開始需要強大的無所畏懼的信念與決心,然而在有勇氣支撐之前,我需要的是夢想。讓我願意奮不顧身不計付出的夢想。班傑明在電影裡說每個人都有自己該做的事,而我還在尋找我該扮演的角色。

Some people, were born to sit by a river.

Some get struck by lightning.

Some have an ear for music.

Some are artists.

Some swim.

Some know buttons.

Some know Shakespeare.

Some are mothers.

And some people, dance.

創作者介紹
創作者 Freeminder 的頭像
Freeminder

Forever young

Freeminder 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


留言列表 (2)

發表留言
 • Geralt
 • 勇氣

  希望每個遇到瓶頸的人,都能有這份勇氣~
 • 不光是遇到瓶頸的人,還有懷抱夢想的人,希望大家都有勇往直前的勇氣

  Freeminder 於 2010/04/06 23:43 回覆

 • 華仔
 • 你快d upday個blog啦~我等左好耐啦/_愛死呀ling之fans上
 • Hong Kong來的朋友? Ling係邊個呀?

  Freeminder 於 2010/04/06 23:48 回覆